Nie znalazłeś interesującej oferty? Tutaj zostaw nam swoje CV

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy zostaw namiary na siebie wgrywając CV :)
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Miejsce na plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

  1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Apreel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-570) przy ul. Władysława Niegolewskiego 17 lok. 1 (Spółka);
  2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/-ią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Spółkę;
  3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym ze Spółką, w szczególności / Spółki, jak również podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.;
  4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wszystkich procesów rekrutacyjnych uruchomionych w ciągu 2 lat od dnia złożenia przez Pana/-ią dokumentów aplikacyjnych;
  5. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Spółki dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  6. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Spółkę;
  7. Udzieloną zgodę może Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji ze Spółką. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;
  8. Spółka nie będzie przetwarzała Pana/-i danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  9. Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę.